0 322  332 6145 info@atbcukurovalidas.com.tr
MEVZUAT
5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği

© 2017 ATB ÇUKUROVA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş